Asociatia Europeana de Studii Geopolitice si Strategice ”Gh.I.Bratianu”
 
 
 
 

Asociația Stindard

ASOCIAȚIA STINDARD - este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, cu caracter independent, militant, democratic și apolitic, care activează la nivel naţional şi internaţional.

Persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, ASOCIAţIA STINDARD funcţionează, din noiembrie 2002, în baza Ordonanţei 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, prin asocierea a cinci membri fondatori.

La 4 decembrie 2002, instanţa a dispus înscrierea asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei sector 6 Bucureşti (77/PJ/2002).

Scopul asociaţiei: promovarea valorilor civice ale statului de drept şi întărirea societăţii civile.

Statutul adoptat de adunarea generală din noiembrie 2002 prevede ca principale obiective ale ASOCIAţIEI STINDARD:

  • promovarea simbolurilor naţionale;
  • sprijinirea şi stimularea cercetării ştiinţifice în domeniul istoriei militare naţionale şi universale, al ştiinţelor auxiliare ale istoriei (heraldică, vexilologie, genealogie, numismatică, faleristică etc.);
  • sprijinirea reţelei muzeale naţionale;
  • dezvoltarea turismului cultural istoric;
  • sprijinirea/organizarea unor acţiuni de amenajare, protejare, conservare şi punere în valoare a cimitirelor şi operelor comemorative de război, româneşti şi străine, inclusiv a celor româneşti din străinătate, cu respectarea legislaţiei specifice;
  • organizarea de activităţi caritabile, excursii şi alte activităţi recreativ-educative pentru persoane defavorizate;
  • sprijinirea/organizarea unor activităţi ecologice, pentru protecţia mediului, salubrizarea zonei turistice, spaţii de joacă pentru copii etc.;
  • asigurarea de consultaţii juridice în domenii conexe cu scopul şi obiectivele asociaţiei.

Ne puteţi contacta astfel:

- pe adresa poştală a asociaţiei: Căsuţa poştală 11; Oficiul poştal 66 (O.P. 66 C.P. 11).

- E-mail:

Vrei să devii membru al Asociaţiei STINDARD?

Dacă da, completează o cerere de înscriere şi trimite-o pe adresa noastra!

Susţine proiectele Asociatia STINDARD făcând o donaţie în contul IBAN
RO29-RNCB-0077-0502-3278-0001, deschis la BCR Sucursala Sector 6!

Ajutorul tău va permite Asociaţiei să desfasoare mai multe proiecte.

Propune chiar tu un proiect !

 

    Copyright © 2002-2019 www.stindard.ro