Proiecte

Proiecte Stindard 2014

Proiecte Stindard 2014

1 Realizarea si amplasarea, la Berlin, a unui bust al savantului si domnitorului Dimitrie Cantemir 2 Proiectul MONUMENTUM - Monumente uitate, oameni uitati, fapte uitate 3 Campania 2% din impozitul pe venit pentru organizaþiile neguvernamentale. 4 Continuarea...

citește mai mult
Proiecte Stindard 2013

Proiecte Stindard 2013

1 Proiectul MONUMENTUM - Monumente uitate, oameni uitati, fapte uitate 2 Campania 2% din impozitul pe venit pentru organizaþiile neguvernamentale. 3 Proiectul Bilet de lup 4 Participare la organizarea Congresului de insignografie Bucuresti 5 Continuarea demersurilor...

citește mai mult
Proiecte Stindard 2012

Proiecte Stindard 2012

1 Proiectul MONUMENTUM - Monumente uitate, oameni uitati, fapte uitate 2 Campania 2% din impozitul pe venit pentru organizaþiile neguvernamentale. 3 Concurs online "200 de ani de la rãpirea Basarabiei de cãtre imperiul þarist", dotat cu premii in valoare totala de 600...

citește mai mult
Proiecte Stindard 2009

Proiecte Stindard 2009

1 Seara culturala " Portret de creatie" al poetei, compozitoarei si interpretei Eugenia CIMBOROVICI TEODOREANU (Tinutul Herta). 2 Campania 2% din impozitul pe venit pentru organizaþiile neguvernamentale.

citește mai mult
Proiecte Stindard 2008

Proiecte Stindard 2008

1 Campania 2% din impozitul pe venit pentru organizaþiile neguvernamentale. 2 Simpozionul "Eroi si monumente". 3 Realizarea calendarului de perete " 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu Þara" 4 Sponsorizarea Zilelor Muzeului Militar Naþional sub genericul "Ostasul...

citește mai mult
Proiecte Stindard 2007

Proiecte Stindard 2007

1 Campania 2% din impozitul pe venit pentru organizaþiile neguvernamentale. 2 Premierea câºtigãtorilor Olimpiadei de Istorie faza pe municipiul Bucureºti 3 Premierea celor mai bune referate prezentate la sesiunea de comunicari stiintifice ale profesorilor de istorie,...

citește mai mult
Proiecte Stindard 2006

Proiecte Stindard 2006

1 Marcarea originii şi vechimii bisericii ortodoxe cu hramul "NAŞTEREA MAICII DOMNULUI" - monument istoric-medieval al românilor din Pilipăuţi (Satu Mare), raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina - 19 februarie 2006 2 Desfãºurarea sesiunii de referate dedicate...

citește mai mult
Proiecte Stindard 2005

Proiecte Stindard 2005

1 Iniþierea organizãrii concursului "60 de ani de la sfârºitul celui de-al doilea Rãzboi Mondial" 2 Premierea câºtigãtorilor Olimpiadei de Istorie faza pe municipiul Bucureºti 3 Publicarea rezultatelor la Olimpiada de Istorie faza pe municipiul Bucureºti 4 Campania 1%...

citește mai mult
Proiecte Stindard 2004

Proiecte Stindard 2004

1 Sponsorizarea Olimpiadei de Istorie - faza pe sectorul 6 Bucureºti 2 Premierea câºtigãtorilor Olimpiadei de Istorie faza pe sectorul 6 3 Sponsorizarea unui elev în cadrul programului pentru tineret "Youth" 4 Organizarea unei seri culturale dedicate aniversãrii a 145...

citește mai mult

Pin It on Pinterest