Proiecte Stindard 2008

Proiecte Stindard 2008

1 Campania 2% din impozitul pe venit pentru organizaþiile neguvernamentale. 2 Simpozionul „Eroi si monumente”. 3 Realizarea calendarului de perete ” 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu Þara” 4 Sponsorizarea Zilelor Muzeului Militar Naþional...
Proiecte Stindard 2007

Proiecte Stindard 2007

1 Campania 2% din impozitul pe venit pentru organizaþiile neguvernamentale. 2 Premierea câºtigãtorilor Olimpiadei de Istorie faza pe municipiul Bucureºti 3 Premierea celor mai bune referate prezentate la sesiunea de comunicari stiintifice ale profesorilor de istorie,...
Proiecte Stindard 2006

Proiecte Stindard 2006

1 Marcarea originii şi vechimii bisericii ortodoxe cu hramul „NAŞTEREA MAICII DOMNULUI” – monument istoric-medieval al românilor din Pilipăuţi (Satu Mare), raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina – 19 februarie 2006 2 Desfãºurarea sesiunii de...
Proiecte Stindard 2005

Proiecte Stindard 2005

1 Iniþierea organizãrii concursului „60 de ani de la sfârºitul celui de-al doilea Rãzboi Mondial” 2 Premierea câºtigãtorilor Olimpiadei de Istorie faza pe municipiul Bucureºti 3 Publicarea rezultatelor la Olimpiada de Istorie faza pe municipiul Bucureºti 4...
Proiecte Stindard 2004

Proiecte Stindard 2004

1 Sponsorizarea Olimpiadei de Istorie – faza pe sectorul 6 Bucureºti 2 Premierea câºtigãtorilor Olimpiadei de Istorie faza pe sectorul 6 3 Sponsorizarea unui elev în cadrul programului pentru tineret „Youth” 4 Organizarea unei seri culturale dedicate...