1
Iniþierea organizãrii concursului « 60 de ani de la sfârºitul celui de-al doilea Rãzboi Mondial »
2
Premierea câºtigãtorilor Olimpiadei de Istorie faza pe municipiul Bucureºti
3
Publicarea rezultatelor la Olimpiada de Istorie faza pe municipiul Bucureºti
4
Campania 1% din impozitul pe venit pentru organizaþiile neguvernamentale
5
Concursul « Mari bãtãlii din istoria modernã, în lupta pentru apãrarea þãrii ºi întregirea neamului » dedicat zilei Armatei Române

Pin It on Pinterest