1
Iniþierea organizãrii concursului „60 de ani de la sfârºitul celui de-al doilea Rãzboi Mondial”
2
Premierea câºtigãtorilor Olimpiadei de Istorie faza pe municipiul Bucureºti
3
Publicarea rezultatelor la Olimpiada de Istorie faza pe municipiul Bucureºti
4
Campania 1% din impozitul pe venit pentru organizaþiile neguvernamentale
5
Concursul „Mari bãtãlii din istoria modernã, în lupta pentru apãrarea þãrii ºi întregirea neamului” dedicat zilei Armatei Române

Pin It on Pinterest