DESPRE ASOCIAȚIA STINDARD

Istorie, cultură, simboluri și identitatea națională

 

 

 

Asociația STINDARD promovează, susține și sprijină activitatea reţelei muzeale naţionale și dezvoltarea turismul cultural istoric. Proiecte de amenajare, protejare, conservare şi punere în valoare a cimitirelor şi operelor comemorative de rãzboi româneşti şi strãine, inclusiv a celor româneşti din strãinãtate. Cercetarea ştiinţifică în domeniile: Istorie militară, națională, universală și al științelor auxiliare ale istoriei.

ASOCIAȚIA STINDARD – este o organizaţie neguvernamentalã, non-profit, cu caracter independent, militant, democratic ºi apolitic, care activeazã la nivel naţional şi internaţional.

Persoanã juridicã de drept privat, fãrã scop patrimonial, ASOCIAȚIA STINDARD funcţioneazã, din noiembrie 2002, în baza Ordonanţei 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, prin asocierea a cinci membri fondatori.

La 4 decembrie 2002, instanţa a dispus înscrierea asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecãtoriei sector 6 Bucureşti (77/PJ/2002).

Scopul asociaţiei: promovarea valorilor civice ale statului de drept şi întãrirea societãţii civile.

Statutul adoptat de adunarea generalã din noiembrie 2002 prevede ca principale obiective ale ASOCIAȚIEI STINDARD:

  • promovarea simbolurilor naţionale;
  • sprijinirea şi stimularea cercetãrii ştiinţifice în domeniul istoriei militare naţionale şi universale, al ştiinţelor auxiliare ale istoriei (heraldicã, vexilologie, genealogie, numismaticã, faleristicã etc.);
  • sprijinirea reţelei muzeale naţionale;
  • dezvoltarea turismului cultural istoric;
  • sprijinirea/organizarea unor acţiuni de amenajare, protejare, conservare şi punere în valoare a cimitirelor şi operelor comemorative de rãzboi, româneşti şi strãine, inclusiv a celor româneşti din strãinãtate, cu respectarea legislaţiei specifice;
  • organizarea de activitãţi caritabile, excursii şi alte activitãţi recreativ-educative pentru persoane defavorizate;
  • sprijinirea/organizarea unor activitãţi ecologice, pentru protecţia mediului, salubrizarea zonei turistice, spaţii de joacã pentru copii etc.;
  • asigurarea de consultaţii juridice în domenii conexe cu scopul şi obiectivele asociaţiei.

Ne puteţi contacta astfel:

– pe adresa poştalã a asociaţiei: Cãsuţa poştalã 11; Oficiul poştal 66 (O.P. 66 C.P. 11).

– E-mail:

Vrei sã devii membru al Asociaţiei STINDARD?

Dacã da, completeazã o cerere de înscriere şi trimite-o pe adresa noastra!

Susţine proiectele Asociatia STINDARD fãcând o donaţie în contul IBAN
RO29-RNCB-0077-0502-3278-0001, deschis la BCR Sucursala Sector 6!

Ajutorul tãu va permite Asociaţiei sã desfasoare mai multe proiecte.

Propune chiar tu un proiect !

Pin It on Pinterest