1

Sponsorizarea Olimpiadei de Istorie – faza pe sectorul 6 Bucureºti
2
Premierea câºtigãtorilor Olimpiadei de Istorie faza pe sectorul 6
3
Sponsorizarea unui elev în cadrul programului pentru tineret „Youth”
4
Organizarea unei seri culturale dedicate aniversãrii a 145 de la Unirea Principatelor – 24 ianuarie 1859
5
Realizarea ºi promovarea site-ului asociaþiei
6
Sponsorizarea manifestãrilor organizate de Muzeului Militar Naþional dedicate aniversãrii a 500 de la trecerea în cele veºnice a marelui domnitor ªtefan cel Mare ºi Sfânt

Pin It on Pinterest