Dr. Florian TUCĂ, dr. Gheorghe CRISTACHE: „Altarele eroilor neamului. Monumente și însemne memoriale în aria de trăire românească. Mic dicționar”, Editura Europa Nova, București, 1995, (334 pagini)
* * *

Prof. Dr. Josif Constantin DRĂGAN:
„… Autorii și-au botezat cartea cu un titlu pe cât de frumos și de inspirat, pe atât de expresiv: „Altarele eroilor neamului”. După știința noastră, ea se înscrie ca o primă lucrare unitară, pe o astfel de temã din istoriografia noastră.”

Academician ȘTEFAN PASCU:
„Autorii valoroasei lucrări n-au precupețit nici timp nici ostenealã pentru realizarea acestui Mic dicționar, pe care-l prețuim drept Mare dicționar, străbătând Țara „Mare” de-a lungul și de-a latul, din Câmpia Tisei pânã la Nistru și de la Marea cea Mare pânã la Țara Fagilor și Ținutul Herței, oprindu-se, de peste șapte sute de ori, pentru a fotografia monunente, pentru a copia cele înscrise pe acestea, cu pioșenie, dragoste și venerație pentru monumente și, mai ales, pentru cei ce sunt cinstiți de urmași prin asemenea monumente.”

Pin It on Pinterest